Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


1 %

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 1% podatku na wsparcie działalności FUNDACJI ANIMUS
organizacji pożytku publicznego

Otrzymane pieniądze chcemy przeznaczyć na działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą:

 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;Plakat 1%
 • działalność charytatywną;
 • ochronę i promocję zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • naukę, edukację, oświatę i wychowanie;Strona OPP
 • krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 


Rozlicz PIT 2013

Wypełnij PIT

 I Ty możesz wesprzeć Dzieci - Podopiecznych Fundacji "ANIMUS" przekazując nam 1% swojego podatku.

Teraz to takie proste!

Rozlicz swój podatek naszym programem!

Pobierz Program PIT na komputer lub wypełnij PIT w wersji on-line.


 

 Do wypełnienia deklaracji PIT potrzebny jest numer KRS: 0000315596

Prosimy również o wydrukowanie ulotki A4 lub małych ulotek i przekazanie ich swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym.

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

____________________

DARCZYŃCY

_____________________